ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ ทม.หนองสำโรง  

 
 
ชุมชนหนองเเวงพัฒนา

      นางรัชนีภรณ์ ทองเเดง
ประธานชุมชน
เว็บไซด์ชุมชน   ไปที่เว็บไซต์


ชุมชนกฤษณา-เลื่อมโพธิ์

     นางวงศ์จันทร์  เหมะธุลิน
ประธานชุมชน 
เว็บไซด์ชุมชน https://sites.google.com/site/kridsanaluempoh/
เว็บไซด์ชุมชน https://sites.google.com/site/kridsanaluempoh1/ เว็บไซต์ เว็บไซต์2

ชุมชนโนนสัง

     นายวีระชัย ชุมคำไฮ
ประธานชุมชน
เว็บไซด์ชุมชน https://sites.google.com/site/unonsang1/
เว็บไซด์ชุมชน https://sites.google.com/site/unonsang2/ เว็บไซด์1 เว็บไซด์2

ชุมชนบ้านดาน

     นางไพรวัลย์ เเสงพล
ประธานชุมชน
เว็บไซด์ชุมชน https://sites.google.com/site/bandarncommu/

ชุมชนเเสงทอง

     นางรสริน สุขสบาย
ประธานชุมชน
เว็บไซด์ชุมชน https://sites.google.com/site/chumchonsangthong/

ฃุมฃนสุขสันต์

     นางมยุรี สาสุนทร
ประธานชุมชน
เว็บไซด์ชุมชน  
https://sites.google.com/site/suksancommu/

ไปที่เว็บไซต์

ชุมชนบ้านเลื่อม

     นางบัวมี พิลาแก้ว
ประธานชุมชน
เว็บไซด์ชุมชน  https://sites.google.com/site/banluem1/
เว็บไซด์ชุมชน  https://sites.google.com/site/banluem2/

ชุมชนบ่อน้ำหมู่ 7

     นางสังเวียน ศรีชื่น
ประธานชุมชน
เว็บไซด์ชุมชน 
https://goo.gl/NFnrj4

 
 
 
 
 
 

การเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ : พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
ยกระดับเจตจำนงทางการเมือง
สาระดีๆจากศาลปกครอง
สาระดีๆจากศาลปกครอง
เช็คเมล์
E-service
เช็คเมล์
ช่องทางการติดต่อ
ระบบจองคิวบริการออนไลน์
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
ระบบสารสนเทศข้อมูลพื้นฐาน เทศบาลเมืองหนองสำโรง
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลเมืองหนองสำโรง
กำหนดระยะเวลายื่นแบบชำระภาษี
ร้องเรียนงานทรัพยากรบุคคลภายในหน่วยงาน
คืนความสุขให้คนในชาติ
aec
การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน
สคบ.
ช่องทางการร้องเรียนของผู้บริโภคในเขตเทศบาลเมืองหนองสำโรง
สาวงามที่ผ่านการคัดเลือก
ท้องถิ่นจังหวัด
OTOP
กระทรวงมหาดไทย
คู่มือประชนชน
ช่อง3
ช่อง5
ช่อง9
เดลินิวส์
ผลิตภัณฑ์ชุมชน
มูลนิธิเฟรนด์ออฟอุดร
ศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนเทศบาลเมืองหนองสำโรง
ชมรมผู้สูงอายุ เทศบาลเมืองหนองสำโรง
กรมพัฒนาชุมชน
กรมอุตุวิทยา
ช่อง7
จังหวัดอุดรธานี
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ไทยรัฐ
สสส
ททท