ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ ทม.หนองสำโรง  

 
 
ใบสมัคร ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองหนองสำโรง

      

ใบสมัคร นักเรียนในระดับประถมศึกษา โรงเรียนเทศบาล 1 เทศบาลเมืองหนองสำโรง

      

ใบสมัคร โรงเรียนเทศบาลเมืองหนองสำโรง

      

ประกาศเทศบาลเมืองหนองสำโรง เรื่อง การปรับปรุงกระบวนการทำงานและลดขั้นตอนการยื่นขออนุญาตตาม พรบ.ควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 พรบ. ขุดถมดิน พ.ศ.2543 ประจำปี พ.ศ. 2564

      

คู่มือการปฏิบัติงานรับเรื่องราวร้องทุกข์

      

การมอบอำนาจหน้าที่ในการสั่งการปฏิบัติราชการให้รองนายกเทศมนตรี

      

ประกาศเทศบาลเมืองหนองสำโรง เรื่อง การปรับปรุงกระบวนการทำงาน และลดขั้นตอนการบริการตามภารกิจของหน่วยงาน

      

ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารเทศบาลเมืองหนองสำโรง

     


ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองหนองสำโรง

     

12 3
 
 
 
 
 
 

การเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ : พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
ยกระดับเจตจำนงทางการเมือง
สาระดีๆจากศาลปกครอง
สาระดีๆจากศาลปกครอง
เช็คเมล์
E-service
เช็คเมล์
ช่องทางการติดต่อ
ระบบจองคิวบริการออนไลน์
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
ระบบสารสนเทศข้อมูลพื้นฐาน เทศบาลเมืองหนองสำโรง
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลเมืองหนองสำโรง
กำหนดระยะเวลายื่นแบบชำระภาษี
ร้องเรียนงานทรัพยากรบุคคลภายในหน่วยงาน
คืนความสุขให้คนในชาติ
aec
การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน
สคบ.
ช่องทางการร้องเรียนของผู้บริโภคในเขตเทศบาลเมืองหนองสำโรง
สาวงามที่ผ่านการคัดเลือก
ท้องถิ่นจังหวัด
OTOP
กระทรวงมหาดไทย
คู่มือประชนชน
ช่อง3
ช่อง5
ช่อง9
เดลินิวส์
ผลิตภัณฑ์ชุมชน
มูลนิธิเฟรนด์ออฟอุดร
ศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนเทศบาลเมืองหนองสำโรง
ชมรมผู้สูงอายุ เทศบาลเมืองหนองสำโรง
กรมพัฒนาชุมชน
กรมอุตุวิทยา
ช่อง7
จังหวัดอุดรธานี
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ไทยรัฐ
สสส
ททท