ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ ทม.หนองสำโรง  

 
 
เสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรในการปฏิบัติงานตามมาตรฐานของคำพิพากษาของศาลปกครองสูงสุด

     

โครงการเสริมสร้างวัฒนธรรมเทศบาลเมืองหนองสำโรง เพื่อการปฏิบัติหน้าที่ราชการอย่างซื่อสัตย์สุจริตด้วยวิปัสสนากรรมฐาน ประจำปี 2565 (ครั้งที่ 7)

     

หลักเกณฑ์การบริการเเละพัฒนาทรัพยากรบุคคล

      

คู่มือการปฏิบัติงานเเละการเลื่อนระดับของพนักงานเทศบาลเมืองหนองสำโรง

      

แผนเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพพนักงานเทศบาลเมืองหนองสำโรง

      

ภาพประกอบโครงการอบรมศักยภาพเเละศึกษาดูงานของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

      

โครงการเสริมสร้างวัฒนธรรมเทศบาลเมืองหนองสำโรง เพื่อการปฏิบัติหน้าที่ราชการอย่างซื่อสัตย์สุจริตด้วยวิปัสสนากรรมฐาน ประจำปี ๒๕๖๔ (ครั้งที่ ๖) ระยะเวลลาดำเนินการ 1 เม.ย. 64 - 31 ต.ค. 64

      

เผยเเพร่คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดเพื่อส่งเสริมการปฏิบัติราชการให้มีคุณธรรมเเละความโปร่งใส

      

โครงการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรเพื่อการปฏิบัติหน้าที่ราชการอย่างซื่อสัตย์สุจริตด้วยวิปัสสนา ประจำปี 2563

      

12
 
 
 
 
 
 

การเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ : พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
ยกระดับเจตจำนงทางการเมือง
สาระดีๆจากศาลปกครอง
สาระดีๆจากศาลปกครอง
เช็คเมล์
E-service
เช็คเมล์
ช่องทางการติดต่อ
ระบบจองคิวบริการออนไลน์
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
ระบบสารสนเทศข้อมูลพื้นฐาน เทศบาลเมืองหนองสำโรง
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลเมืองหนองสำโรง
กำหนดระยะเวลายื่นแบบชำระภาษี
ร้องเรียนงานทรัพยากรบุคคลภายในหน่วยงาน
คืนความสุขให้คนในชาติ
aec
การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน
สคบ.
ช่องทางการร้องเรียนของผู้บริโภคในเขตเทศบาลเมืองหนองสำโรง
สาวงามที่ผ่านการคัดเลือก
ท้องถิ่นจังหวัด
OTOP
กระทรวงมหาดไทย
คู่มือประชนชน
ช่อง3
ช่อง5
ช่อง9
เดลินิวส์
ผลิตภัณฑ์ชุมชน
มูลนิธิเฟรนด์ออฟอุดร
ศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนเทศบาลเมืองหนองสำโรง
ชมรมผู้สูงอายุ เทศบาลเมืองหนองสำโรง
กรมพัฒนาชุมชน
กรมอุตุวิทยา
ช่อง7
จังหวัดอุดรธานี
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ไทยรัฐ
สสส
ททท