ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ ทม.หนองสำโรง  

 
 
คู่มือศูนย์รับเรื่องร้องเรียนทุจริตและประพฤติมิชอบ

     

ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและการประพฤติมิชอบของเทศบาลเมืองหนองสำโรง ประจำปีงบประมาณ 2565 รอบ 6 เดือนแรก

     

ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและการประพฤติมิชอบเทศบาลเมืองหนองสำโรง ประจำปีงบประมาณ 2564 (ครึ่งปีแรก 1 ต.ค. 63 - 31 มี.ค. 64)

      

ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและการประพฤติมิชอบเทศบาลเมืองหนองสำโรง ประจำปีงบประมาณ 2560 - 2564

      

ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2563 (ครึ่งปีแรก)

      

ร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตของเจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองหนองสำโรง

     

แนะนำ/ติ/ชม การให้บริการ

     

เรื่องร้องทุกข์ เทศบาลเมืองหนองสำโรง

     

เรื่องร้องเรียน เทศบาลเมืองหนองสำโรง

     

 
 
 
 
 
 

การเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ : พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
ยกระดับเจตจำนงทางการเมือง
สาระดีๆจากศาลปกครอง
สาระดีๆจากศาลปกครอง
เช็คเมล์
E-service
เช็คเมล์
ช่องทางการติดต่อ
ระบบจองคิวบริการออนไลน์
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
ระบบสารสนเทศข้อมูลพื้นฐาน เทศบาลเมืองหนองสำโรง
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลเมืองหนองสำโรง
กำหนดระยะเวลายื่นแบบชำระภาษี
ร้องเรียนงานทรัพยากรบุคคลภายในหน่วยงาน
คืนความสุขให้คนในชาติ
aec
การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน
สคบ.
ช่องทางการร้องเรียนของผู้บริโภคในเขตเทศบาลเมืองหนองสำโรง
สาวงามที่ผ่านการคัดเลือก
ท้องถิ่นจังหวัด
OTOP
กระทรวงมหาดไทย
คู่มือประชนชน
ช่อง3
ช่อง5
ช่อง9
เดลินิวส์
ผลิตภัณฑ์ชุมชน
มูลนิธิเฟรนด์ออฟอุดร
ศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนเทศบาลเมืองหนองสำโรง
ชมรมผู้สูงอายุ เทศบาลเมืองหนองสำโรง
กรมพัฒนาชุมชน
กรมอุตุวิทยา
ช่อง7
จังหวัดอุดรธานี
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ไทยรัฐ
สสส
ททท