ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ ทม.หนองสำโรง  

 
 
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (รอบ 6 เดือนเเรก ต.ค. 64 - มี.ค. 65)

     

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

      

แผนการดำเนินงานเทศบาลเมืองหนองสำโรง ปีงบประมาณ 2565

      

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2564 (รอบ 6 เดือนเเรก)

      

รายงานติดตามเเละประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2563

      

แผนการดำเนินงาน เทศบาลเมืองหนองสำโรง ปีงบประมาณ 2564

      

รายงานผลการดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2562 (รอบ 6 เดือนแรก)

      

แผนการดำเนินงานเทศบาลเมืองหนองสำโรง ปีงบประมาณ 2562

      

 
 
 
 
 
 

การเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ : พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
ยกระดับเจตจำนงทางการเมือง
สาระดีๆจากศาลปกครอง
สาระดีๆจากศาลปกครอง
เช็คเมล์
E-service
เช็คเมล์
ช่องทางการติดต่อ
ระบบจองคิวบริการออนไลน์
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
ระบบสารสนเทศข้อมูลพื้นฐาน เทศบาลเมืองหนองสำโรง
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลเมืองหนองสำโรง
กำหนดระยะเวลายื่นแบบชำระภาษี
ร้องเรียนงานทรัพยากรบุคคลภายในหน่วยงาน
คืนความสุขให้คนในชาติ
aec
การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน
สคบ.
ช่องทางการร้องเรียนของผู้บริโภคในเขตเทศบาลเมืองหนองสำโรง
สาวงามที่ผ่านการคัดเลือก
ท้องถิ่นจังหวัด
OTOP
กระทรวงมหาดไทย
คู่มือประชนชน
ช่อง3
ช่อง5
ช่อง9
เดลินิวส์
ผลิตภัณฑ์ชุมชน
มูลนิธิเฟรนด์ออฟอุดร
ศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนเทศบาลเมืองหนองสำโรง
ชมรมผู้สูงอายุ เทศบาลเมืองหนองสำโรง
กรมพัฒนาชุมชน
กรมอุตุวิทยา
ช่อง7
จังหวัดอุดรธานี
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ไทยรัฐ
สสส
ททท