ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ ทม.หนองสำโรง  

 
 
รายงานการประชุมพนักงานเทศบาลเมืองหนองสำโรง ครั้งที่ 3/2565 เมื่อวันจันทร์ที่ 27 มิถุนายน 2565

     

รายงานการประชุมพนักงานเทศบาลเมืองหนองสำโรง ครั้งที่ 2/2565 เมื่อวันจันทร์ที่ 7 มีนาคม 2565

     

รายงานการประชุมพนักงานเทศบาลเมืองหนองสำโรง ครั้งที่ 6/2564 เมื่อวันศูกร์ที่ 10 กันยายน 2564

      

รายงานการประชุมพนักงานเทศบาลเมืองหนองสำโรง ครั้งที่ 5/2564 (เมื่อวันจันทร์ที่ 30 สิงหาคม 2564)

      

รายงานการประชุมพนักงานเทศบาลเมืองหนองสำโรง ครั้งที่ 4/2564 เมื่อวันจันทร์ที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2564

     

รานงานการประชุมพนักงานเทศบาลเมืองหนองสำโรง ครั้งที่ 3/2564 เมื่อวันพุธที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2564

     

รายงานการประชุมพนักงานเทศบาลเมืองหนองสำโรง ครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันพุธที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2564

     

รายงานการประชุมพนักงานเทศบาลเมืองหนองสำโรง ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันอังคารที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2564

     

รายงานการประชุมคณะกรรมการชุมชน ประจำเดือน มกราคม 2563 (ครั้งที่ 1/2563)

      

12 3 4
 
 
 
 
 
 

การเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ : พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
ยกระดับเจตจำนงทางการเมือง
สาระดีๆจากศาลปกครอง
สาระดีๆจากศาลปกครอง
เช็คเมล์
E-service
เช็คเมล์
ช่องทางการติดต่อ
ระบบจองคิวบริการออนไลน์
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
ระบบสารสนเทศข้อมูลพื้นฐาน เทศบาลเมืองหนองสำโรง
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลเมืองหนองสำโรง
กำหนดระยะเวลายื่นแบบชำระภาษี
ร้องเรียนงานทรัพยากรบุคคลภายในหน่วยงาน
คืนความสุขให้คนในชาติ
aec
การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน
สคบ.
ช่องทางการร้องเรียนของผู้บริโภคในเขตเทศบาลเมืองหนองสำโรง
สาวงามที่ผ่านการคัดเลือก
ท้องถิ่นจังหวัด
OTOP
กระทรวงมหาดไทย
คู่มือประชนชน
ช่อง3
ช่อง5
ช่อง9
เดลินิวส์
ผลิตภัณฑ์ชุมชน
มูลนิธิเฟรนด์ออฟอุดร
ศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนเทศบาลเมืองหนองสำโรง
ชมรมผู้สูงอายุ เทศบาลเมืองหนองสำโรง
กรมพัฒนาชุมชน
กรมอุตุวิทยา
ช่อง7
จังหวัดอุดรธานี
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ไทยรัฐ
สสส
ททท