ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ ทม.หนองสำโรง  

 
 
รายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองหนองสำโรง สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2565 ในวันจันทร์ที่ 14 มีนาคม 2565

     

รายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองหนองสำโรง สมัยประชุมสามัญ สมัยที่3 ประจำปี พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันพุธที่ 29 กันยายน 2564

     

รายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองหนองสำโรง สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันจันทร์ที่ 29 พฤศจิกายน 2564

     

รายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองหนองสำโรง สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 19 สิงหาคม 2564

      

รายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองหนองสำโรง สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 5 สิงหาคม 2564

      

รายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองหนองสำโรง สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 3/2564 เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน พ.ศ.2564

      

รายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองหนองสำโรง สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันพุธที่ 9 มิถุนายน 2564

      

รายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองหนองสำโรง สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2564

      

รายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองหนองสำโรง ครั้งแรก เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 13 พฤษภาคม 2564

      

12 3 4
 
 
 
 
 
 

การเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ : พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
ยกระดับเจตจำนงทางการเมือง
สาระดีๆจากศาลปกครอง
สาระดีๆจากศาลปกครอง
เช็คเมล์
E-service
เช็คเมล์
ช่องทางการติดต่อ
ระบบจองคิวบริการออนไลน์
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
ระบบสารสนเทศข้อมูลพื้นฐาน เทศบาลเมืองหนองสำโรง
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลเมืองหนองสำโรง
กำหนดระยะเวลายื่นแบบชำระภาษี
ร้องเรียนงานทรัพยากรบุคคลภายในหน่วยงาน
คืนความสุขให้คนในชาติ
aec
การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน
สคบ.
ช่องทางการร้องเรียนของผู้บริโภคในเขตเทศบาลเมืองหนองสำโรง
สาวงามที่ผ่านการคัดเลือก
ท้องถิ่นจังหวัด
OTOP
กระทรวงมหาดไทย
คู่มือประชนชน
ช่อง3
ช่อง5
ช่อง9
เดลินิวส์
ผลิตภัณฑ์ชุมชน
มูลนิธิเฟรนด์ออฟอุดร
ศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนเทศบาลเมืองหนองสำโรง
ชมรมผู้สูงอายุ เทศบาลเมืองหนองสำโรง
กรมพัฒนาชุมชน
กรมอุตุวิทยา
ช่อง7
จังหวัดอุดรธานี
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ไทยรัฐ
สสส
ททท