ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ ทม.หนองสำโรง  

 
 
  
  “ศูนย์การเรียนรู้ ไอซีที ชุมชนเทศบาลเมืองหนองสำโรง”  มีจุดที่ตั้ง ณ  สำนักงานเทศบาลเมืองหนองสำโรง  มีจุดประสงค์เพื่อให้บริการแก่ประชาชน รวมทั้งส่วนราชการอื่น ๆ ในบริเวณใกล้เคียง  ซึ่งในการจัดตั้งศูนย์ ไอซีที ชุมชนแห่งนี้ กระทรวงเทคโยโลยีสารสนเทศและการสื่อสารฯ ได้ให้การสนับสนุนเครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่ายจำนวน  ๒๐ ชุด เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายจำนวน ๑ ชุด พร้อมระบบเครือข่ายและอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงรวมทั้งอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง กับการดำเนินงานที่จำเป็นสำหรับการให้บริการแก่ประชาชน
     ศูนย์การเรียนรู้ ไอซีที ชุมชนเทศบาลเมืองหนองสำโรง  เปิดให้บริการทุกวันจันทร์ ศุกร์  เวลา ๐๙.๐๐ ๑๘.๐๐ น.โดยไม่ต้องเสียค่าบริการแต่อย่างใด สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  โทรศัพท์ ๐๔๒  ๒๓๐๑๓๓ ต่อ ๑๐๑ ในวันและเวลาราชการ


 
 
 
 
 
 

การเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ : พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
ยกระดับเจตจำนงทางการเมือง
สาระดีๆจากศาลปกครอง
สาระดีๆจากศาลปกครอง
เช็คเมล์
E-service
เช็คเมล์
ช่องทางการติดต่อ
ระบบจองคิวบริการออนไลน์
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
ระบบสารสนเทศข้อมูลพื้นฐาน เทศบาลเมืองหนองสำโรง
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลเมืองหนองสำโรง
กำหนดระยะเวลายื่นแบบชำระภาษี
ร้องเรียนงานทรัพยากรบุคคลภายในหน่วยงาน
คืนความสุขให้คนในชาติ
aec
การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน
สคบ.
ช่องทางการร้องเรียนของผู้บริโภคในเขตเทศบาลเมืองหนองสำโรง
สาวงามที่ผ่านการคัดเลือก
ท้องถิ่นจังหวัด
OTOP
กระทรวงมหาดไทย
คู่มือประชนชน
ช่อง3
ช่อง5
ช่อง9
เดลินิวส์
ผลิตภัณฑ์ชุมชน
มูลนิธิเฟรนด์ออฟอุดร
ศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนเทศบาลเมืองหนองสำโรง
ชมรมผู้สูงอายุ เทศบาลเมืองหนองสำโรง
กรมพัฒนาชุมชน
กรมอุตุวิทยา
ช่อง7
จังหวัดอุดรธานี
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ไทยรัฐ
สสส
ททท