ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ ทม.หนองสำโรง  

 
 
1. รูปอนุสาวรีย์กรมหลวงประจักษ์ศิลปาคม หมายถึง ผู้สร้างเมืองอุดรธานี
2. รูปรัศมี หมายถึง ความมีชื่อเสียง และความเจริญรุ่งเรืองแผ่กระจายออกไปของเทศบาลเมือง
    หนองสำโรง
3. พื้นน้ำ หมายถึง หนองสำโรงอันเป็นการแสดงถึงความอุดมสมบูรณ์ ความร่มเย็นของพื้นที่เทศบาล
    เมืองหนองสำโรง
4. ช่อดอกกล้วยไม้อุดรซันไฌน์ หมายถึง ความสวยงามของพื้นที่เทศบาลเมืองหนองสำโรง และ
    ดอกกล้วยไม้อุดรซันไฌน์ เป็นดอกกล้วยไม้ที่มีอยู่ในเขตเทศบาล
 
 
 
 
 
 

การเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ : พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
ยกระดับเจตจำนงทางการเมือง
สาระดีๆจากศาลปกครอง
สาระดีๆจากศาลปกครอง
เช็คเมล์
E-service
เช็คเมล์
ช่องทางการติดต่อ
ระบบจองคิวบริการออนไลน์
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
ระบบสารสนเทศข้อมูลพื้นฐาน เทศบาลเมืองหนองสำโรง
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลเมืองหนองสำโรง
กำหนดระยะเวลายื่นแบบชำระภาษี
ร้องเรียนงานทรัพยากรบุคคลภายในหน่วยงาน
คืนความสุขให้คนในชาติ
aec
การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน
สคบ.
ช่องทางการร้องเรียนของผู้บริโภคในเขตเทศบาลเมืองหนองสำโรง
สาวงามที่ผ่านการคัดเลือก
ท้องถิ่นจังหวัด
OTOP
กระทรวงมหาดไทย
คู่มือประชนชน
ช่อง3
ช่อง5
ช่อง9
เดลินิวส์
ผลิตภัณฑ์ชุมชน
มูลนิธิเฟรนด์ออฟอุดร
ศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนเทศบาลเมืองหนองสำโรง
ชมรมผู้สูงอายุ เทศบาลเมืองหนองสำโรง
กรมพัฒนาชุมชน
กรมอุตุวิทยา
ช่อง7
จังหวัดอุดรธานี
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ไทยรัฐ
สสส
ททท