ติดตามข่าวสารหรือกิจกรรมและประกาศต่างๆ ของทางเทศบาลได้ทาง Website : http://www.nongsamrong.go.th หรือทาง Facebook เทศบาลเมืองหนองสำโรง ได้นะครับ

 

1. รูปอนุสาวรีย์กรมหลวงประจักษ์ศิลปาคม หมายถึง ผู้สร้างเมืองอุดรธานี
2. รูปรัศมี หมายถึง  ความมีชื่อเสียง และความเจริญรุ่งเรืองแผ่กระจายออกไปของเทศบาลเมือง
    หนองสำโรง
3. พื้นน้ำ หมายถึง  หนองสำโรงอันเป็นการแสดงถึงความอุดมสมบูรณ์ ความร่มเย็นของพื้นที่เทศบาล
    เมืองหนองสำโรง
4. ช่อดอกกล้วยไม้อุดรซันไฌน์ หมายถึง ความสวยงามของพื้นที่เทศบาลเมืองหนองสำโรง และ
    ดอกกล้วยไม้อุดรซันไฌน์ เป็นดอกกล้วยไม้ที่มีอยู่ในเขตเทศบาล
 
 
 
 
 
 
นายจตุพล ศรีบัวอ่อน ปลัดเทศบาล ปฎิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองหนองสำโรง
 
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
ระบบสารสนเทศข้อมูลพื้นฐาน เทศบาลเมืองหนองสำโรง
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลเมืองหนองสำโรง
กำหนดระยะเวลายื่นแบบชำระภาษี
ร้องเรียนงานทรัพยากรบุคคลภายในหน่วยงาน
คืนความสุขให้คนในชาติ
aec
การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน
สคบ.
ช่องทางการร้องเรียนของผู้บริโภคในเขตเทศบาลเมืองหนองสำโรง
สาวงามที่ผ่านการคัดเลือก
ท้องถิ่นจังหวัด
OTOP
กระทรวงมหาดไทย
คู่มือประชนชน
ช่อง3
ผลิตภัณฑ์ชุมชน
ช่อง5
ช่อง9
เดลินิวส์
มูลนิธิเฟรนด์ออฟอุดร
ศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนเทศบาลเมืองหนองสำโรง
ชมรมผู้สูงอายุ เทศบาลเมืองหนองสำโรง
กรมพัฒนาชุมชน
กรมอุตุวิทยา
ช่อง7
จังหวัดอุดรธานี
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ไทยรัฐ
สสส
ททท