ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ ทม.หนองสำโรง  

 
 


 
           

ที่ตั้ง

  เทศบาลเมืองหนองสำโรง ตั้งอยู่ เลขที่ 89 หมู่ 9 ถนนอุดร-หนองสำโรง ตำบลหมู่ม่น  อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 41000 โทรศัพท์ 04223-0133 , 04223-0072 , 04223-0073  โทรสาร 0-4222-2071

 

อาณาเขต

ด้านทิศเหนือ

ตั้งแต่หลักเขตที่ 1 ซึ่งตั้งอยู่ริมหนองสำโรงฝั่งใต้ ตามแนวเส้นตั้งฉากกับศูนย์กลางถนนบ้านบ่อน้ำ-นาทราย ตรงจุดที่อยู่ห่างจากถนนบ้านบ่อน้ำ-นาทราย บรรจบกับถนนบ้านเลื่อม-นาทราย ตามแนวถนนบ้านบ่อน้ำ-นาทรายไปทางทิศตะวันตก ระยะ 200 เมตร

จากหลักเขตที่ 1เป็นเส้นเรียบถนนริมหนองสำโรงฝั่งใต้ไปทางทิศตะวันออก ทิศตะวันออกเฉียงเหนือถึงหลักที่2 ซึ่งตั้งอยู่ฝายน้ำล้นฟากเหนือบรรจบกับดินหนองสำโรง

จากหลักเขตที่2  เป็นส้นตรงไปยังทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ถึงหลักเขตที่ 3 ซึ่งตั้งอยู่ ตามแนว เส้นตั้งฉากระยะ 300 เมตร กับศูนย์กลางคอสะพานทางน้ำล้นถนนบ้านไก่เถื่อน-หมูม่น ฟากเหนือ

จากหลักเขตที่3  เป็นเส้นขานระยะ 300 เมตร  กับศูนย์กลางบ้านไก่เถื่อน-หมูม่น ไปทางทิศตะวันออกเฉลี่ยงใต้ ถึงหลักเขตที่4 ซึ่งตั้งฉาก กับศูนย์กลางถนนบ้านไก่เถื่อน-หมูม่น ตรงจุดระหว่างบ้านไก่เถื่อน-หมู่ม่น บรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข2 สระบุรี-หนองคาย ตามแนวถนนบ้านไก่เถื่อน-หมู่ม่นไปทางทิศตะวันออกเฉลียงเหนือ  ระยะทาง 1,000 เมตร

จากหลักเขตที่4  เป็นเส้นตรงไปทางทิศตะวันออกเฉลียงเหนือ ถึงหลักเขตที่ 5 ซึ่งตั้งอยู่ริมทางรถไฟสายตะวันออกเฉลียงเหนือ ฟากตะวันออก ตรงจุดที่ริมทางรถไฟสายตะวันออกเฉลียงเหนือ ฟากตะวันออกติดกับริมทางหลวงหมายเลข 2 สระบุรี-หนองคาย ฟากตะวันออก

 

 

 

ด้านตะวันออก

จากหลักเขตที่5  เป็นเส้นเรียบริมทางรถไฟสายตะวันออกเฉลียงเหนือ ฟากตะวันออกไปทางทิศตะวันออกเฉลียงใต้ ถึงหลักเขตที่ 6 ซึ่งตั้งอยู่แนวเส้นแบ่งเขตตำบลหนองบัว ตำบลหมู่ม่นตรงจุดที่ตัดกับริมทาง รถไฟสายตะวันออกเฉลียงเหนือ ฟากตะวันออก

จากหลักเขตที่6  เป็นเส้นเรียบแนวเส้นแบ่งเขตตำบลหนองบัวกับตำบลหมูม่น ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ ถึงหลักเขตที่ 7 ซึ่งอยู่แนวเส้นแบ่งเขตตำบลหนองบัวและตำบลหมูม่น ตรงจุดที่บรรจบกับแนวเส้น แบ่งเขตตำบลหนองบัวกับตำบลบ้านเลื่อม

จากหลักเขตที่7  เป็นเส้นเรียบแนวเขตตำบลหนองบัว กับตำบลบ้านเลื่อม ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ ถึงหลักเขตที่ 8 ซึ่งตั้งอยู่ริมทางหลวงแผ่นดินหมายเลข210 อุดร-วังสะพุง(ตอนเลี่ยงเมือง) ฟากใต้ ตรงจุดที่แนวเส้นแบ่งเขตตำบลหนองบัวกับตำบลบ้านเลื่อม ติดริมถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข210 อุดรธานี-วังสะพุง(ตอนเลี่ยงเมือง)ฟากใต้

ด้านทิศใต้

จากหลักเขตที่8  เป็นเส้นเรียบทางหลวงแผ่นดินหมายเลข210 อุดรธานี-วังสะพุง(ตอนเลี่ยงเมือง)ฟากใต้ ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ ถึงหลักเขตที่ 9 ซึ่งตั้งอยู่ริมถนนทางหลวงหมายเลข 210 อุดรธานี-วังสะพุง(ตอนเลียงเมือง)ฟากใต้ ตรงจุดที่บรรจบกับทางแผ่นดินหมายเลข210 อุดรธานี-วังสะพุง(ตอนเลียงเมือง)ฟากตะวันตก

 

จากหลักที่9  เป็นเส้นเรียบทางหลวงแผ่นดินหมายเลข210 อุดร-วังสะพุง(ตอนเลียงเมือง)ฟากใต้ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ ถึงหลักเขตที่ 10 ซึ่งตั้งอยู่ริมทางหลวงหมายเลข 210 อุดรธานี-วังสะพุง ฟากใต้ตรงจุดที่ห่างจากการบรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 210 อุดรธานี-วังสะพุง(ตอนเลียงเมือง) ตามแนวทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 210 อุดรธานี-วังสะพุง ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ ระยะ 1,200 เมตร         
         

ด้านทิศตะวันตก

จากหลักเขตที่ 10  เป็นเส้นตรงไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ถึงหลักเขตที่ 11 ซึ่งตั้งอยู่ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2139 ต่อเขตนครอุดรธานี ควบคุม-บรรจบทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 210 (บ้านถ่อน) ฟากเหนือตรงจุดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2139 ต่อเขตเทศบาลอุดรธานี ควบคุม-บรรจบ ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข210 ต่อเขตเทศบาลนครอุดรธานี ควบคุม-บรรจบทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 210 (บ้านถ่อน) ไปทางทิศตะวันตกระยะ 1,600 เมตร

จากหลักเขตที่ 11   เป็นเส้นตรงไปยังทิศตะวันออกเฉียงเหนือหลักเขตที่ 12 ซึ่งตั้งอยู่ริมถนน        ร.พ.ช.อด 1104 บ้านเลื่อม-เชียงพิณ ฟากเหนือตรงจุดที่อยู่ห่างถนน ตรงจุดที่อยู่ห่างถนน ร.พ.ช.อด 11004 บ้านเลื่อม-เชียงพิณ ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ระยะ 1,900 เมตร

จากหลักเขตที่12  เป็นเส้นตรงไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ บรรจบหลักเขตที่ 1 เทศบาลเมืองหนองสำโรงมีเนื้อที่ทั้งหมด 24.85 ตารางกิโลเมตร


 
 
 
 
 
 

การเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ : พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
ยกระดับเจตจำนงทางการเมือง
สาระดีๆจากศาลปกครอง
สาระดีๆจากศาลปกครอง
เช็คเมล์
E-service
เช็คเมล์
ช่องทางการติดต่อ
ระบบจองคิวบริการออนไลน์
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
ระบบสารสนเทศข้อมูลพื้นฐาน เทศบาลเมืองหนองสำโรง
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลเมืองหนองสำโรง
กำหนดระยะเวลายื่นแบบชำระภาษี
ร้องเรียนงานทรัพยากรบุคคลภายในหน่วยงาน
คืนความสุขให้คนในชาติ
aec
การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน
สคบ.
ช่องทางการร้องเรียนของผู้บริโภคในเขตเทศบาลเมืองหนองสำโรง
สาวงามที่ผ่านการคัดเลือก
ท้องถิ่นจังหวัด
OTOP
กระทรวงมหาดไทย
คู่มือประชนชน
ช่อง3
ช่อง5
ช่อง9
เดลินิวส์
ผลิตภัณฑ์ชุมชน
มูลนิธิเฟรนด์ออฟอุดร
ศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนเทศบาลเมืองหนองสำโรง
ชมรมผู้สูงอายุ เทศบาลเมืองหนองสำโรง
กรมพัฒนาชุมชน
กรมอุตุวิทยา
ช่อง7
จังหวัดอุดรธานี
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ไทยรัฐ
สสส
ททท